Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/15/2019 in all areas

  1. 1 point
    Pēc noklusējuma mēs varam pievienot jpeg, jpe, jpg, png formātu profila attēlus ar ierobežotu apjomu. Esam nolēmuši, ka būs nepieciešams iespējot arī .gif animēto avataru izvēli, iepriecinot savus lietotājus. ANIMĒTO PROFILA ATTĒLU IESPĒJOŠANA Dodamies uz ACP - Members - Groups - Edit Izvēlamies konkrētas grupas, kurām piešķirsim iespēju izmantot .gif formāta profila attēlus. Grupām standartā ir aptuveni šāda iekšējā izvēlne: Content, Social Papildus sarakstā ir arī dažādu aplikāciju un spraudņu saturs. Izvēlamies Social - Allow animated profile photos Rezultātā konkrētajām grupām būs iespējota animēto profila attēlu pievienošanas opcija. Protams, vērtīgi būtu arī vienlaikus samazināt maksimālo attēlu apjomu 'Maximum profile photo storage size'.

MŪSU ATBALSTA KOMANDA


Portāla iekšējās kārtības personāls

     

MĒNEŠA FORUMA LIETOTĀJS


NSOrdinary - standarta biedrs
Forumā no 2019. gada 10. marta
Tehnisku konsultāciju sniegšana.

INFORMATĪVĀS PALĪDZĪBAS KRĀTUVE


IPK apmācību un palīdzības forums izveidots 2019. gada 4. martā, kurš ietver mūsdienās aktuālas tēmas informācijpratības papildināšanai, veicinot savstarpējo komunikāciju ar diskusiju starpniecību.

×