Jump to content

Guidelines

IPK.lv FORUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Reģistrējoties IPK.lv forumā, Jūs piekrītāt ievērot iekšējās kārtības vispārīgos un konkrētu sadaļu noteikumus.

1. Reģistrācija:

1.1. Foruma segvārds nedrīkst saturēt citu cilvēku cieņu aizskarošas, nacionālā naida kurinošas, kā arī citas ētikas un morāles pārkāpjošas frāzes un lamuvārdus;

1.2. Vienam lietotājam aizliegts reģistrēt, kā arī izmantot, vairākus lietotāju profilus ar apzinātu nolūku slēpt savu identitāti, lai maldinātu foruma lietotājus.

FORUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

2. Lietotāja profila dati:

2.1. Nedrīkst saturēt citu cilvēku cieņu aizskarošus, nacionālā naida kurinošus, kā arī citus ētiku un morāles pārkāpjošas frāzes, attēlus, video, audio, lamuvārdus;

2.2. Foruma lietotāja datiem jābūt iespējami patiesiem, atbilstot konkrētajai personai;

2.3. Aizliegts ievietot informāciju, kas satur jebkāda veida apzinātu reklāmu ar aicinājumiem pievienoties, iepriekš nesaskaņojot to ar administrāciju;

2.4. Lietotāja paraksta satura izmērs nedrīkst būt pārspīlēti apjomīgs, traucējot lietotāju vizuālo foruma satura uztveri.

3. Foruma publiskais čats:

3.1. Aizliegts publicēt citu cilvēku cieņu aizskarošus, nacionāla naida kurinošus, kā arī citas ētikas un morāles pārkāpjošus attēlus, video, audio, frāzes un lamuvārdus;

3.2. Aizliegts izmantot attēlu, audio, video kodus, ja to rezultātā tiek bojāts foruma publiskā čata iestatīto parametru izskats;

3.3. Aizliegts apzināti pārspīlēti lielā apjomā izmantot teksta formas simbolus un emociju attēlus, kuru rezultātā tiek aizpildīts publiskā čata satura logs visā apjomā;

3.4. Aizliegta jebkāda cita apzināta foruma publiskā čata "piesārņošana" ar vairākkārt atkārtotiem ierakstiem.

4. Foruma tēmu veidošana un to saturs:

4.1. Pirms jaunas tēmas izveidošanas un publicēšanas ir jāpārliecinās, vai forumā jau nav izveidota pavisam līdzīga satura tēma; izmanto foruma meklētāju u.c. iespējas, lai par to pārliecinātos;

4.2. Pirms jaunas tēmas izveidošanas un publicēšanas pārliecinies, vai esi izvēlējies pareizo sadaļu atbilstoši tēmas saturam, kuru gatavojies publicēt;

4.3. Pirms jaunas tēmas izveidošanas un publicēšanas izlasi konkrētās foruma sadaļas noteikumus u.c. prasības, ja tādas ir izveidotas;

4.4. Tēmas nosaukumam un tās aprakstam jāatbilst tās saturam, nosaukumu rakstot korektā latviešu valodā vēlams vismaz 2 – 3 vārdos;

4.5. Tēmas nosaukumā un saturā aizliegts izmantot citu cilvēku aizskarošus, nacionālā naida kurinošus, kā arī citas ētikas un morāles pārkāpjošus attēlus, video, audio, frāzes un lamuvārdus;

4.6. Aizliegts pievienot maldinoša satura informāciju, kura neatbilst iepriekš norādītajam saturam;

4.7. Aizliegts nepamatoti pievienot atkārtotus ierakstus vienu pēc otra konkrētās tēmas satura ietvaros, ignorējot ieraksta labošanas opciju;

4.7. Aizliegts pievienot bezjēdzīgus ierakstus, kuri neatbilst tēmas saturam vai arī pauž nepamatotu kritiku, neiekļaujot tajā argumentus vai uzskates materiālus;

4.8. Aizliegts pievienot reklāmu saturošu informāciju ārpus reklāmām paredzētās sadaļas, iepriekš to nesaskaņojot ar administrācija;

4.9. Aizliegts pievienot citu cilvēku cieņu aizskarošus, nacionāla naida kurinošus, kā arī citas ētikas un morāles pārkāpjošus attēlus, video, audio, frāzes un lamuvārdus;

4.10 Aizliegts pievienot pornogrāfiska un vardarbības satura, kā arī aizliegto narkotisko vielu izplatīšanas un ļaunatūrprogrammatūru un to darbības informāciju.

[!] Noteikumu pārkāpšanas gadījumos Jūsu lietotāja profils vai tā dati, pievienotās tēmas un ieraksti var tikt dzēsti / bloķēti / rediģēti, kā arī piešķirti brīdinājuma punkti!

! Administrācija var pielāgot mainīgus soda apmērus pēc saviem ieskatiem atbilstoši pārkāpumam un jebkurā laikā rediģēt foruma iekšējās kārtības noteikumus, brīdinot par to iepriekš.

MŪSU ATBALSTA KOMANDA


Portāla iekšējās kārtības personāls

     

MĒNEŠA FORUMA LIETOTĀJS


NSOrdinary - standarta biedrs
Forumā no 2019. gada 10. marta
Tehnisku konsultāciju sniegšana.

INFORMATĪVĀS PALĪDZĪBAS KRĀTUVE


IPK apmācību un palīdzības forums izveidots 2019. gada 4. martā, kurš ietver mūsdienās aktuālas tēmas informācijpratības papildināšanai, veicinot savstarpējo komunikāciju ar diskusiju starpniecību.